„Pragnę malować tak, jakbym fotografował sny.” Moje „spotkanie” z twórczością Zdzisława Beksińskiego było trochę przypadkowe i jak dla mnie zbyt późne. Sztuką interesowałam się od dziecka. W domu rodzinnym było zawsze mnóstwo książek, pamiętników, encyklopedii,...