Dzieci pozostawiono w domu bez opieki osób dorosłych. Najmłodsze dziecko ma 14 miesięcy. Matka leży na oddziale położniczym (noworodkowym). Urodziła kolejne dziecko (dziesiąte). Młodszymi dziećmi opiekuje się starsze rodzeństwo.  Najmłodszy chłopiec zaczyna chodzić....