„Dziwny jest ten świat”- chciałoby się zaśpiewać za Niemenem, ale to przecież my- ludzie go tworzymy. Kształtujemy każdy dzień, wychowujemy pokolenia i mamy wpływ na to, co dzieje się wokół… A dzieje się - mówiąc slangiem młodzieżowym,, niefajnie”. Świat zalewa...