A w lesie jest ciemno i cicho, cichutko,dopóki nie zbudzą się ptaki raniutko:słowiki, cietrzewie, pustułki, bieliki,kukułki, sikorki, gągoły, rudziki,skowronki, czeczotki, dzięcioły, pełzacze,jerzyki, jastrzębie, bekasy, puchacze. A w lesie jest cicho i pusto,...