fbpx
+48 736-84-84-44
Zaznacz stronę

Ypsilon na zaproszenie grupy agAT w Toruniu

W kameralnym lokalu Mistrz i Małgorzata w Toruniu odbywają się cykliczne spotkania z ludźmi sztuki, literatury i kultury, organizowane przez agAT Artystyczną grupę Atelier Toruń.

We wtorek 15 marca 2022 roku odbyło się spotkanie pod szyldem myśli przewodniej „Ypsilon, czyli inna twarz gazety” z redaktorami tworzącymi ów kwartalnik artystyczno-literacki.

Dariusz Chrobak oraz współprowadząca wieczór MagdaLena Grzywaczewska w imieniu grupy agAT – przywitali, przedstawili i wzięli w krzyżowy, acz bardzo wysublimowany i poparty głęboką merytoryczną wiedzą o  gościach,  ogień pytań.

SZTUKA NIE MA WYGLĄDAĆ ŁADNIE: MA SPRAWIĆ,
ŻE COŚ POCZUJESZ

Rainbow Rowell

Kwartalnik artystyczno-literacki Ypsilon powstał z inicjatywy Sylwestra Kurowskiego, wiceprezesa Fundacji im. Beniamina Franklina. Pierwszy numer Kwartalnika ukazał się on-line w lipcu 2020 roku. Obecnie jest również dostępny w formie drukowanej. Ypsilon od początku stał się czasopismem globalnym i stąd też od pierwszego numeru pojawiły się w nim felietony, wywiady oraz twórczość autorów również spoza Polski. W 2021 roku Kwartalnik rozpoczął współpracę z Polish Academy of Social Sciences and Humanities w Londynie. Owocem partnerstwa stał się Międzynarodowy Konkurs na Polonijnego Artystę Roku „Kreatorzy uczuć i wyobraźni”. Jego wyniki ogłoszono podczas organizowanego przez uczelnię on-line Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej.

Skład zespołu redakcyjnego tworzy grupa pasjonatów, dzięki którym ukazuje się czasopismo Ypsilon. Można  odnieść wrażenie, że swoją pasją  inspirują i zarażają zarówno siebie wzajemnie,  jak  i swoich odbiorców. Regularne redagowanie i  wydawanie gazety, to cel ludzi, którzy na co dzień mają inne zajęcia zawodowe. Na swoją pasję poświęcając własne środki finansowe i czas.

ZAZWYCZAJ KULTURA WZBOGACA SIĘ DZIĘKI TYM KSIĄŻKOM, NA KTÓRYCH WYDAWCY STRACILI PIENIĄDZE
Margaret Fulle

WARTOŚĆ UTWORU POLEGA NIE NA JEGO DOSKONAŁOŚCI, ALE NA EFEKTACH, JAKIE WYWOŁUJE
Eduardo Mallea

Rozpoczynając spotkanie Pan Dariusz zaznaczył, że w grupie agAT jest zwyczaj przedstawiania „mapy mentalnej” gości, co stanowi przyczynek i wstęp do dyskusji”. Kontynuując podał trzy słowa, które nasunęły mu się po zapoznaniu się z profilem gazety, oraz biogramami redaktorów.

Są to: profesjonalizm, tolerancja, kultura.

Redaktorzy zgodzili się z tymi słowami,  prosząc jednocześnie o dodanie jeszcze słowa: miłość, oraz o zmianę kolejności, tak by profesjonalizm nie zajmował czołowego miejsca na liscie, albowiem do niego dążąc.

Trzy słowa podane prze redaktor Panią Agnieszkę Modrzejewską to:

wrażliwość, niezależność, profesjonalizm.

Aby przybliżyć postaci redaktorów, prowadzący spotkanie, odczytał ich motta, credo, dewizy życiowe:

  • Agnieszka Modrzejewska – „Jesteśmy o czymś. Jesteśmy po coś. Jesteśmy dla Was”.  „Jak najmniej mówić, jak najwięcej pisać”.
  • Beata Poczwardowska – „Wszystko jest tym, czym jest”.
  • Sylwester Kurowski – „Kultura: słowa, muzyki, malarstwa, mediów wizualnych”.
  • Ewa Nowakowska – „Ypsilon ma przed sobą drzwi otwarte. Wiersze mogą być drogą do drugiego człowieka”.

Na pytanie Pani Magdaleny Grzywaczewskiej – „Ypsilon to grecka litera alfabetu i nawiązanie do Stachury (kropka nad ypsilonem), skąd taki wybór tytuł/ nazwa pisma?”, padła odpowiedz:

,,To był wybór nazwy w drodze konkursu i selekcji, chodziły nam po głowie jeszcze inne, ale ostatecznie wybór padł właśnie na Ypsilona. Nie myśleliśmy wtedy o konotacjach ze Stachurą.

Na pytanie Pani Magdy Grzywaczewskiej : „- W jaki sposób chcecie pozyskać czytelnika i na trwałe sobie zjednać?”

Pan Sylwester odpowiedział:
Poezja, proza to nasza pasja. Ypsilon to zespół, który się uzupełnia, mamy też redaktorów spoza Polski . Cały czas bawimy się, dążąc do doskonałości.

Beata Poczwardowska dodała: Każdy z nas wykonuje mrówczą pracę, ale to naczelna czyta i zatwierdza wszystkie teksty. To Ona każdorazowo kieruje do Czytelników słowa wstępu i podsumowuje: „To Wy tworzycie, my tylko wybieramy teksty”.
Agnieszka Modrzejewska: Podwaliny pod przyszłych dorosłych czytelników budujemy też tworząc dział dziecięcy.
Danuta Czerwińska-Murawska: Staramy się pisać do osób, mających kontakt z młodzieżą i z dziećmi, które tworzą, aby nie bali się nam przysłać swoją twórczość. Jestem umówiona na spotkanie, gdzie jest tzw. trudna młodzież. Tam są dzieci pokrzywdzone przez los, ale mające też talenty. Będziemy chcieli rozszerzać ten temat.
Chcemy wejść w kooperację z organizatorami konkursów poetyckich. W nagrodę publikować wyróżnioną poezję.

POEZJA ZACHOWUJE OD ZNISZCZENIA TCHNIENIE BOSKOŚCI W CZŁOWIEKU
Thomas Stearns Eliot

Wśród ekipy pracującej przy redagowaniu i wydawaniu pisma są doskonali poeci. Podczas spotkania przedstawili swoje wydane tomiki. Niektórzy z nich przeczytali także swoje wiersze.
Twórcy Kwartalnika literackiego chcą, aby ich pismo było apolityczne. To czasopismo globalne, internetowe i papierowe – tradycyjne acz nowatorskie. W gazecie, której czytelnicy są też spoza Polski, można znaleźć: wywiady z poetami, prozaikami, aktorami filmu i teatru, oraz wiele poezji, prozy, wspomnień i rozmów.
Redaktorzy pisma w niedalekiej przyszłości podejmą się wydań debiutanckich i promowania tych twórców. Planują zorganizować ogólnopolski konkurs poetycki, wydając pierwszy autorski tomik.
Ypsilon to czasopismo, którego redaktorzy chcą iść własną drogą.
Uważam, że tytuł czasopisma przyciąga uwagę, ciekawą jednoczłonowa nazwą.
Dużym walorem jest bardzo przejrzysty układ pisma. Spis treści jest ułożony w kolejności stron tak, że łatwo można odnaleźć to, co nas aktualnie interesuje. Jest to według mnie duży plus, który w znaczny sposób ułatwia korzystanie z gazety.
Zachęcam do czytania Kwartalnika, chociażby po to, aby zmusić się do filozoficznego zamyślenia. Myślę, że Ypsilon jest jednym z czasopism, dla ludzi w każdym przedziale wiekowym.

Był to refleksyjny, pełen emocji, utrzymany w niezwykle ciepłym klimacie wieczór, który na długo zostanie w pamięci.

POECI SĄ RADOŚCIĄ BOGÓW, WIESZ? PIEŚNI I POEMATY, KTÓRE SĄ Z TEJ SAMEJ SUBSTANCJI CO DUSZE, MOGĄ PRZECHODZIĆ DO ICH ŚWIATA PRAWIE BEZ PRZESZKÓD
Lois McMaster Bujold

Skip to content