fbpx
+48 736-84-84-44
Zaznacz stronę

Maksym Gorki Klim Samgin (Czterdzieści lat)

utworzone przez

Lesław A. Eustachiewicz zaliczył powieść Maksyma Gorkiego Klim Samgin do pięciu najwybitniejszych powieści literatury światowej. Wśród nich znalazły się następujące utwory: Czarodziejska góra Tomasza Manna, W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta, Ulisses Jamesa Joyce´a, Człowiek bez właściwości Roberta Musila oraz Klim Samgin Maksyma Gorkiego.

            Leon Kruczkowski w nocie bibliograficznej napisał: Pomysł powieści pochodził z lat wcześniejszych, zrodził się po rewolucji 1905-1906 roku. Realizować go zaczął Gorki dopiero po dwudziestu latach. Pragnął stworzyć dużą kronikę życia rosyjskiego od osiemdziesiątych lat XIX stulecia po rok 1918 i zamknąć w niej najważniejsze wydarzenia, zwłaszcza za rządów cara Mikołaja II.

            Powieść Maksyma Gorkiego została wydana w Polsce najpierw w 1950 roku, a następnie w 1957 roku. Akcja i fabuła czterotomowej powieści liczącej 2220 stron dzieje się na przełomie XIX/XX wieku. Wiele wydarzeń można odnieść do faktów historycznych i dokładnie określić czas akcji. Jednym z nich jest wzmianka o tym, że wiosną 1879 roku miał miejsce nieudany zamach na cara Aleksandra II. Są odniesienia do tragicznych wydarzeń na Chodynce w związku z uroczystościami koronacyjnymi Mikołaja II. Jest także nawiązanie do przyjazdu cara na Wystawę Ogólnorosyjską, która odbyła się w Niżnym Nowogrodzie w 1896 roku i do wojny Rosji z Japonią. Inne sceny opisują organizowane przez robotników: demonstracje, strajki i manifestacje. Zamieszki kończą się tak, że żołnierze strzelają do bezbronnych ludzi. Często dochodzi do zamachów na polityków i ministrów. Miejscem akcji jest Moskwa i Petersburg oraz miasto zamieszkiwane przez 60 000 mieszkańców. Część wydarzeń toczy się za granicą, we Francji, Niemczech (Berlin, Drezno) i w Szwajcarii.

            Nie jest łatwo opisać dzieje głównego bohatera powieści Klima Samgina. Jest on bowiem postacią trudną – pewnie jak każdy człowiek. Maksym Gorki skonstruował swego bohatera tak, by pokazać, jak skomplikowana jest ludzka natura. I w ogóle, jak to trudno rozumieć ludzi! – mówi Lidia, pierwsza miłość Klima Samgina. Ojciec rodu nazywał się Iwan Akimowicz Samgin. Jego żoną była Wiera Pietrowna. Mieli dwóch synów – Dymitra i Klima. Klim Samgin po otrzymaniu świadectwa dojrzałości postanowił studiować prawo na uniwersytecie w Petersburgu. Skończył studia. Pracował w swoim zawodzie oraz w redakcji gazety. Ożenił się z Barbarą. Nie mieli dzieci. Po kilku latach rozstali się, choć bez formalnego rozwodu. Barbara zmarła, pozostawiwszy majątek Klimowi.

            W rodzinie Samginów był Jakub Samgin – starszy brat Iwana. Przez trzy lata był w więzieniu, potem zesłano go na Sybir. Po ucieczce i schwytaniu, ponownie zesłano go do Turkiestanu. Iwan Samgin – ojciec Dymitra i Klima – także był aresztowany i więziony. Następnie został relegowany z uniwersytetu. W domu Samginów zbierali się ludzie i dyskutowali do nocy. Samginowie wynajmowali część domu innym lokatorom, stąd te nocne rozmowy i ciągłe dyskusje. W takiej atmosferze wzrastali synowie Samginów. Dzieci lokatorów bawiły się razem, psociły i dokuczały sobie nawzajem. Rodzice Dymitra i Klima rozstali się. Ojciec wyjechał i założył nową rodzinę. Zamieszkał w Wyborgu w Finlandii. Matka żyła w związku z wdowcem Warawką, który miał dwoje dzieci – Lidię i Borysa.

            W powieści jest wiele pięknych i wzruszających scen. Gdy zmarła matka Wiery Pietrowny, jej zięć powiedział o niej po pogrzebie, że są ludzie, którzy umieją przejść przez życie nie przeszkadzając bliźnim. O służącej Tani Kulikowej i Anfimiewnie mówiono, że to osoby o naturze idealnie chrześcijańskiej (Człowiek dla bliźnich…). Takie sceny zapadają w pamięć czytelnika.

            Ta obszerna wielowątkowa powieść jest interesująca nie tylko ze względu na opis życia ówczesnych mieszkańców, ale i ze względu na sytuację społeczno-polityczną w Rosji. Ludzie wstępują do różnych związków. Ścierają się różne ugrupowania. Wiele osób mówi o konieczności rewolucji i położeniu kresu samodzierżawia, ale wielu się sprzeciwia. Niektórzy uważają, że Rosja potrzebuje reform, a nie rewolucji. Tworzą się najrozmaitsze grupy, stowarzyszenia i sekty. Nie brakuje konfidentów będących na usługach policji. Klim chodzi na różne zebrania polityczne, słucha wykładów i dyskusji, ale rzadko zabiera głos. Tym, którzy tłumaczą ówczesną sytuację i mówią o potrzebie zmian w Rosji, nazwa klarującymi panami. Klim prowadzi pamiętnik, w którym zapisuje swoje myśli i wrażenia. Często mu się wydaje, że ktoś zwerbalizował oryginalną myśl, którą on odkrył znacznie wcześniej. Wychodzi przed końcem niektórych spotkań. Ciągle rozmyśla, sam siebie nie rozumie, wątpi i jest ciągle niezadowolony z siebie. Uważa, że trzeba być uczciwym wobec siebie samego. W rezultacie Samginowi zdawało się, że świetnie rozumie wszystkich i wszystko – prócz siebie samego. I niejednokrotnie łapał się na tym, że obserwuje siebie jak człowieka mało sobie znanego i niebezpiecznego. Jeden ze znajomych Klima mówi o nim do Makarowa, że to aparatura nie tyle myśląca, ile analizująca. Te słowa trafnie charakteryzują głównego bohatera. Klim przeszedł długą drogę od sceptycyzmu do aktywnego zaangażowania się w rewolucję.

            Jego brat Dymitr znacznie wcześniej wkroczył w politykę. Był aresztowany i więziony. Podczas jednego ze spotkań z Klimem opowiada o zesłaniu, o swojej żonie i dzieciach. Dymitr znalazł sens w polityce i jej się poświęcił. Wydaje się, że między braćmi nie ma więzi emocjonalnej. Być może z powodu innych wyborów dróg życiowych i rozstania. Spotykają się bardzo rzadko. Matka Klima mieszka w Szwajcarii, więc Klim ma okazję, by ją odwiedzić i poznać jej przyjaciela, którego podejrzewa, że chce ją ograbić z majątku. Po tylu latach brakuje już więzi emocjonalnej syna z matką. Ta niegdyś piękna kobieta zestarzała się i budzi w synu uczucie litości. Innym z wątków są losy przepięknej Aliny Telepniewej i szaleńczo w niej zakochanego Włodzimierza Lutowa, jedynego właściciela firmy Bracia Lutow – puch i pierze. Alina zawsze i w każdej sytuacji wyglądała oszałamiająco. Niestety, życie Lutowa kończy się tragicznie.

            Pierwszą miłością Klima była Lidia – córka Warawki. Wyznawał jej miłość i chciał się z nią ożenić. Jednak ich losy potoczyły się odmiennymi torami. Po separacji z żoną wiązał się na krótko z bardzo różnymi kobietami. Lidia wyszła za mąż za lekarza Antoniego Muromskiego i dość szybko owdowiała. Ciekawym wątkiem są wydarzenia związane z Maryną Zotową. Klim Samgin prowadzi jej sprawy spadkowe. Jak się potem wydało, ludzie przepisywali na sektę swoje majątki. Piękna Maryna Zotowa jest kobietą, która fascynuje go i zadziwia pod każdym względem. Okazuje się, że była sternikiem nawy chłystowskiej, przywódczynią sekty i władczynią duchową. ( Bożyszcze! Złotookie bożyszcze – pomyślał z uczuciem zachwytu, ale uczucie to natychmiast znikło i Samgin roztkliwił się. Nad sobą czy też nad nią – nie wiedział. W miarę jak się oddalała, ogarniał go niewyraźny lęk.).

Co zadecydowało, że powieść Klim Samgin nie była i nie jest utworem ani znanym, ani wznawianym? Na dodatek nie został ukończony w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nie wiemy, czy Klim, który razem z tłumem wdarł się do pałacu Taurydzkiego, został ranny czy zginął?! Powieść została napisana w latach 1925-1936. Przy czym trzeba pamiętać, że pisarz zmarł w roku 1936.  Gorki nie unika opisów trudnych i niewygodnych spraw, jak na przykład nielegalnych aborcji. W powieści są bardzo śmiałe sceny miłosne, co świadczy – jak napisał profesor Jan Tomkowski – że Maksym Gorki nie jest pisarzem staroświeckim. Klim Samgin korzysta z wielu nadarzających się okazji. Być może te opisy były jedną z przyczyn niepopularyzowania utworu.

            Książka jest warta przeczytania nie tylko przez filologów, ale także przez każdego czytelnika lubiącego powieści. Jeśli już poddamy się lekturze, na pewno nie pożałujemy. Każdy z opisanych wątków wydaje się pasjonujący i ciekawy. Powieść czyta się…

Niektórzy określają to czytanie jako nieśpieszne. Jednak owa nieśpieszność ma też niedogodność, bo czytając wolno, zapomina się wydarzenia czy postacie. Dotyczy to szczególnie bardzo obszernych i wielowątkowych powieści. Niejednokrotnie trzeba wracać do poprzednich stron, by przypomnieć sobie niektóre imiona i nazwiska bohaterów. Chyba, że na bieżąco robimy sobie notatki… lub zakreślenia ołówkiem. Trochę te czynności komplikują lekturę i rozpraszają.

Powieść pokazuje różne warstwy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji rosyjskiej na przestrzeni czterdziestu lat. Zresztą w tytule powieści mamy podane Klim Samgin(Czterdzieści lat). Wydaje się, że Maksym Gorki zrealizował swój plan, tworząc kronikę życia różnych warstw społecznych na przełomie wieków w Rosji. Przede wszystkim pokazał człowieka uwikłanego w wydarzenia. Czytelnik, który przeczyta najobszerniejszą powieść Maksyma Gorkiego, może być z siebie dumny.

Skip to content