Wyróżnienie. Jury doceniło utalentowanie plastycznie, duży potencjał artystyczny oraz jednorodną technikę malarską.