fbpx
+48 736-84-84-44
Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja im. Benjamina Franklina, z siedzibą w: ul. INDIRY GANDHI 35/124, 02-776 WARSZAWA,
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
 3. kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@franklin.org.pl,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 5. kategoria danych osobowych w przypadku pozyskania danych kontaktowych z formularza zamieszczonego na stronie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe,
 9. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu
 11. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)
Skip to content