06/2020   Lądolód Nie lubię kiedy ciepła otulinanaszej wspólnej przestrzeni,zamienia się w niedostępny,iskrzący szronem, lądolód.Znowu trzeba chuchać na szyby,które zmatowiały od naszych,pełnych niechęci oddechów i każdego gniewnego słowa.Nawet jeśli trwa to...