06/2022   Gospodynie domowe to nieprawda że są zakłamaneowszem spędzają czas w kuchnikorzystając z okazji gdy mężowie śpiąszepczą do ucha na ich tematgnój mógłby wstać i zabrać się do pracyźle reaguje na krytyczne uwagi gdy żonom towarzyszą panowie to co innegona...