06/2020   Z Niedokończonego Listu Któraśkochała górskie stokii przeguby sennej chryzantemypurpurę wina i subtelny odblask porcelanyjak antylopa wabiona krętymi ścieżkamii od ksiąg wielu przebieglejszabolesna w powstawaniu jesienii nieodgadniona w psalmach...