10/2024 Ariadna Niebo jest  ponure i drżący deszcz brzmi jak niskie cymbały, a na spieszących się zjawach  w kolorowych kurtkach odbija się szare światło matowego dnia W całym mieście widać tylko okna, jak w samotności przyzywają się żółto Ich żarzące się cienko...