07/2022 Wiolonczelistka Pochylona tuli wiolonczelę– źródło pierwszych wzruszeń.Lśnią włosy skupione w złotym kokugdy błękitnymi oczymaodczytuje muzyczne myśliukryte pod czarnym garniturem nut.Cztery drobne palcełączą się, rozdzielają, skaczą, drżą.Smyczekśpiewa...