fbpx

Zespół redakcyjny

Marian Jan Kustra

Redaktor naczelny

Agnieszka Modrzejewska

Zastępca redaktora naczelnego

Beata Poczwardowska

Sekretarz redakcji

Sylwester Kurowski

WSPÓŁPRACA ORGANIZACYJNA

MICHAŁ LEGIEŃ

Kolegium redakcyjne

MIROSŁAWA STOJAK

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Danuta Czerwińska-Murawska

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Ewa Nowakowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Barbara Rajchert-Anaszewska

KOLEGIUM REDAKCYJNE