Zespół redakcyjny

Marian Jan Kustra

Redaktor naczelny

Agnieszka Modrzejewska

Zastępca redaktora naczelnego

Beata Poczwardowska

Sekretarz redakcji

Sylwester Kurowski

WSPÓŁPRACA ORGANIZACYJNA

MICHAŁ LEGIEŃ

Kolegium redakcyjne

MIROSŁAWA STOJAK

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Danuta Czerwińska-Murawska

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Ewa Nowakowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Barbara Rajchert-Anaszewska

KOLEGIUM REDAKCYJNE